ابن رشد. تلخيص كتاب الجدل, 1980
By: Averroes, Muḥammad Sālim Salīm (Ed.)

Bibliographic Description


Title: ابن رشد. تلخيص كتاب الجدل

Place: Cairo

Date: 1980

Categories: Logic

Authors: Averroes Muḥammad Sālim Salīm (Ed.)

ابن رشد. تلخيص كتاب الجدل, 1979
By: Averroes, Charles E. Butterworth (Ed.), ʾAḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī (Ed.)

Bibliographic Description


Title: ابن رشد. تلخيص كتاب الجدل

Place: Cairo

Publisher: The General Egyptian Book Organization

Series: American Research Center in Egypt

Volume: 4

Date: 1979

Categories: Logic

Authors: Averroes Charles E. Butterworth (Ed.) ʾAḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī (Ed.)

ابن رشد. تلخيص كتاب الجدل , 1980
By: Averroes, Muḥammad Sālim Salīm (Ed.)

Bibliographic Description


Place: Cairo

Date: 1980

Categories: Logic

Authors: Averroes Muḥammad Sālim Salīm (Ed.)

ابن رشد. تلخيص كتاب الجدل , 1979
By: Averroes, Charles E. Butterworth (Ed.), ʾAḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī (Ed.)

Bibliographic Description


Place: Cairo

Publisher: The General Egyptian Book Organization

Series: American Research Center in Egypt

Volume: 4

Date: 1979

Categories: Logic

Authors: Averroes Charles E. Butterworth (Ed.) ʾAḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī (Ed.)

  • PAGE 1 OF 1