El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tomás de Aquino al Corpus Aristotelicum, 1996
By: Alfonso García Marqués, M. Ballester

Bibliographic Description


Title: El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tomás de Aquino al Corpus Aristotelicum

Published in:

Title: Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. El pensament antropològic medieval en els àmbits islàmic, hebreu i cristià. Vic-Girona 11–16 d'abril de 1993

Place: Vic

Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs

Pages: 100–111

Date: 1996

Categories: Natural Philosophy Aquinas Aristotle Commentary

Authors: Alfonso García Marqués M. Ballester

El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tomás de Aquino al Corpus Aristotelicum , 1996
By: Alfonso García Marqués, M. Ballester

Bibliographic Description


Published in:

Title: Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. El pensament antropològic medieval en els àmbits islàmic, hebreu i cristià. Vic-Girona 11–16 d'abril de 1993

Place: Vic

Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs

Pages: 100–111

Date: 1996

Categories: Natural Philosophy Aquinas Aristotle Commentary

Authors: Alfonso García Marqués M. Ballester

  • PAGE 1 OF 1