Gedächtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes, 1988
By: Helmut Gätje
Title Gedächtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes
Type Article
Language German
Date 1988
Journal Acta orientalia
Volume 49
Pages 7–36
Categories Psychology, Avicenna
Author(s) Helmut Gätje
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"774","_score":null,"_source":{"id":774,"authors_free":[{"id":936,"entry_id":774,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":240,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Helmut G\u00e4tje","free_first_name":"Helmut","free_last_name":"G\u00e4tje","norm_person":{"id":240,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Helmut G\u00e4tje","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1021419966","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/29561534","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Helmut G\u00e4tje"}}],"entry_title":"Ged\u00e4chtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Ged\u00e4chtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1988","language":"German","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"}],"authors":[{"id":240,"full_name":"Helmut G\u00e4tje","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":774,"journal_id":null,"journal_name":"Acta orientalia","volume":"49","issue":null,"pages":"7\u201336"}},"sort":[1988]}

تأسيس المعرفة عند ابن سينا وابن رشد وديكارت, 1983
By: ʿAbd al-Maǧīd al- Ġannūšī
Title تأسيس المعرفة عند ابن سينا وابن رشد وديكارت
Transcription Taʾsīs al-maʿrifa ʿind Ibn Sīnā wa-Ibn Rušd wa-Dīkārt
Translation The foundation of knowledge in Avicenna, Averroes and Descartes
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 251–270
Categories Psychology, Avicenna
Author(s) ʿAbd al-Maǧīd al- Ġannūšī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1082","_score":null,"_source":{"id":1082,"authors_free":[{"id":1257,"entry_id":1082,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1027,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al- \u0120ann\u016b\u0161\u012b","free_first_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al-","free_last_name":"\u0120ann\u016b\u0161\u012b","norm_person":{"id":1027,"first_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al-","last_name":"\u0120ann\u016b\u0161\u012b","full_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al- \u0120ann\u016b\u0161\u012b","short_ident":"AbdGan","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al- \u0120ann\u016b\u0161\u012b"}}],"entry_title":"\u062a\u0623\u0633\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0633\u064a\u0646\u0627 \u0648\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u062f\u064a\u0643\u0627\u0631\u062a","title_transcript":"Ta\u02bes\u012bs al-ma\u02bfrifa \u02bfind Ibn S\u012bn\u0101 wa-Ibn Ru\u0161d wa-D\u012bk\u0101rt","title_translation":"The foundation of knowledge in Avicenna, Averroes and Descartes","main_title":{"title":"\u062a\u0623\u0633\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0633\u064a\u0646\u0627 \u0648\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u062f\u064a\u0643\u0627\u0631\u062a"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"}],"authors":[{"id":1027,"full_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al- \u0120ann\u016b\u0161\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1082,"section_of":118,"pages":"251\u2013270","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1983]}

Gedächtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes, 1988
By: Helmut Gätje
Title Gedächtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes
Type Article
Language German
Date 1988
Journal Acta orientalia
Volume 49
Pages 7–36
Categories Psychology, Avicenna
Author(s) Helmut Gätje
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"774","_score":null,"_source":{"id":774,"authors_free":[{"id":936,"entry_id":774,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":240,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Helmut G\u00e4tje","free_first_name":"Helmut","free_last_name":"G\u00e4tje","norm_person":{"id":240,"first_name":"","last_name":"","full_name":"Helmut G\u00e4tje","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1021419966","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/29561534","db_url":"NULL","from_claudius":0,"link":"bib?authors[]=Helmut G\u00e4tje"}}],"entry_title":"Ged\u00e4chtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Ged\u00e4chtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes"},"abstract":null,"btype":3,"date":"1988","language":"German","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"}],"authors":[{"id":240,"full_name":"Helmut G\u00e4tje","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":null,"article":{"id":774,"journal_id":null,"journal_name":"Acta orientalia","volume":"49","issue":null,"pages":"7\u201336"}},"sort":["Ged\u00e4chtnis und Erinnerung bei Avicenna und Averroes"]}

تأسيس المعرفة عند ابن سينا وابن رشد وديكارت, 1983
By: ʿAbd al-Maǧīd al- Ġannūšī
Title تأسيس المعرفة عند ابن سينا وابن رشد وديكارت
Transcription Taʾsīs al-maʿrifa ʿind Ibn Sīnā wa-Ibn Rušd wa-Dīkārt
Translation The foundation of knowledge in Avicenna, Averroes and Descartes
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 251–270
Categories Psychology, Avicenna
Author(s) ʿAbd al-Maǧīd al- Ġannūšī
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1082","_score":null,"_source":{"id":1082,"authors_free":[{"id":1257,"entry_id":1082,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1027,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al- \u0120ann\u016b\u0161\u012b","free_first_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al-","free_last_name":"\u0120ann\u016b\u0161\u012b","norm_person":{"id":1027,"first_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al-","last_name":"\u0120ann\u016b\u0161\u012b","full_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al- \u0120ann\u016b\u0161\u012b","short_ident":"AbdGan","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al- \u0120ann\u016b\u0161\u012b"}}],"entry_title":"\u062a\u0623\u0633\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0633\u064a\u0646\u0627 \u0648\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u062f\u064a\u0643\u0627\u0631\u062a","title_transcript":"Ta\u02bes\u012bs al-ma\u02bfrifa \u02bfind Ibn S\u012bn\u0101 wa-Ibn Ru\u0161d wa-D\u012bk\u0101rt","title_translation":"The foundation of knowledge in Avicenna, Averroes and Descartes","main_title":{"title":"\u062a\u0623\u0633\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0633\u064a\u0646\u0627 \u0648\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u062f\u064a\u0643\u0627\u0631\u062a"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":12,"category_name":"Psychology","link":"bib?categories[]=Psychology"},{"id":10,"category_name":"Avicenna","link":"bib?categories[]=Avicenna"}],"authors":[{"id":1027,"full_name":"\u02bfAbd al-Ma\u01e7\u012bd al- \u0120ann\u016b\u0161\u012b","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1082,"section_of":118,"pages":"251\u2013270","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["\u062a\u0623\u0633\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641\u0629 \u0639\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0633\u064a\u0646\u0627 \u0648\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u062f\u064a\u0643\u0627\u0631\u062a"]}

  • PAGE 1 OF 1