Averroes en el De principiis naturae de Juan de Sécheville, 1999
By: Juan Acosta Rodríguez
Title Averroes en el De principiis naturae de Juan de Sécheville
Type Book Section
Language Spanish
Date 1999
Published in Averroes y los averroísmos. Actas del III Congreso nacional de filosofía medieval
Pages 251–256
Categories Natural Philosophy
Author(s) Juan Acosta Rodríguez
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1045","_score":null,"_source":{"id":1045,"authors_free":[{"id":1216,"entry_id":1045,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":617,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Juan Acosta Rodr\u00edguez","free_first_name":"Juan","free_last_name":"Acosta Rodr\u00edguez","norm_person":{"id":617,"first_name":"Juan","last_name":"Acosta Rodr\u00edguez","full_name":"Juan Acosta Rodr\u00edguez","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/187080186","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/256022829","db_url":"NULL","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Juan Acosta Rodr\u00edguez"}}],"entry_title":"Averroes en el De principiis naturae de Juan de S\u00e9cheville","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averroes en el De principiis naturae de Juan de S\u00e9cheville"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1999","language":"Spanish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":38,"category_name":"Natural Philosophy","link":"bib?categories[]=Natural Philosophy"}],"authors":[{"id":617,"full_name":"Juan Acosta Rodr\u00edguez","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1045,"section_of":122,"pages":"251\u2013256","is_catalog":null,"book":{"id":122,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Averroes y los averro\u00edsmos. Actas del III Congreso nacional de filosof\u00eda medieval","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1999","edition_no":null,"free_date":"1999","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":122,"pubplace":"Saragossa","publisher":"Sociedad de Filosof\u00eda Medieval","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1999]}

El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tomás de Aquino al Corpus Aristotelicum, 1996
By: Alfonso García Marqués, M. Ballester
Title El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tomás de Aquino al Corpus Aristotelicum
Type Book Section
Language Spanish
Date 1996
Published in Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. El pensament antropològic medieval en els àmbits islàmic, hebreu i cristià. Vic-Girona 11–16 d'abril de 1993
Pages 100–111
Categories Natural Philosophy, Aquinas, Aristotle, Commentary
Author(s) Alfonso García Marqués , M. Ballester
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"681","_score":null,"_source":{"id":681,"authors_free":[{"id":835,"entry_id":681,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":822,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Alfonso Garc\u00eda Marqu\u00e9s","free_first_name":"Alfonso","free_last_name":"Garc\u00eda Marqu\u00e9s","norm_person":{"id":822,"first_name":"Alfonso","last_name":"Garc\u00eda Marqu\u00e9s","full_name":"Alfonso Garc\u00eda Marqu\u00e9s","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/151533393","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/68966116","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alfonso Garc\u00eda Marqu\u00e9s"}},{"id":836,"entry_id":681,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":899,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"M. Ballester","free_first_name":"M.","free_last_name":"Ballester","norm_person":{"id":899,"first_name":"M.","last_name":"Ballester","full_name":"M. Ballester","short_ident":"MBal","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=M. Ballester"}}],"entry_title":"El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tom\u00e1s de Aquino al Corpus Aristotelicum","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tom\u00e1s de Aquino al Corpus Aristotelicum"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1996","language":"Spanish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":38,"category_name":"Natural Philosophy","link":"bib?categories[]=Natural Philosophy"},{"id":2,"category_name":"Aquinas","link":"bib?categories[]=Aquinas"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"}],"authors":[{"id":822,"full_name":"Alfonso Garc\u00eda Marqu\u00e9s","role":1},{"id":899,"full_name":"M. Ballester","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":681,"section_of":69,"pages":"100\u2013111","is_catalog":null,"book":{"id":69,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. El pensament antropol\u00f2gic medieval en els \u00e0mbits isl\u00e0mic, hebreu i cristi\u00e0. Vic-Girona 11\u201316 d'abril de 1993","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1996","edition_no":null,"free_date":"1996","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":69,"pubplace":"Vic","publisher":"Patronat d'Estudis Osonencs","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1996]}

Averroes en el De principiis naturae de Juan de Sécheville, 1999
By: Juan Acosta Rodríguez
Title Averroes en el De principiis naturae de Juan de Sécheville
Type Book Section
Language Spanish
Date 1999
Published in Averroes y los averroísmos. Actas del III Congreso nacional de filosofía medieval
Pages 251–256
Categories Natural Philosophy
Author(s) Juan Acosta Rodríguez
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1045","_score":null,"_source":{"id":1045,"authors_free":[{"id":1216,"entry_id":1045,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":617,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Juan Acosta Rodr\u00edguez","free_first_name":"Juan","free_last_name":"Acosta Rodr\u00edguez","norm_person":{"id":617,"first_name":"Juan","last_name":"Acosta Rodr\u00edguez","full_name":"Juan Acosta Rodr\u00edguez","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/187080186","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/256022829","db_url":"NULL","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Juan Acosta Rodr\u00edguez"}}],"entry_title":"Averroes en el De principiis naturae de Juan de S\u00e9cheville","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Averroes en el De principiis naturae de Juan de S\u00e9cheville"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1999","language":"Spanish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":38,"category_name":"Natural Philosophy","link":"bib?categories[]=Natural Philosophy"}],"authors":[{"id":617,"full_name":"Juan Acosta Rodr\u00edguez","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1045,"section_of":122,"pages":"251\u2013256","is_catalog":null,"book":{"id":122,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Averroes y los averro\u00edsmos. Actas del III Congreso nacional de filosof\u00eda medieval","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1999","edition_no":null,"free_date":"1999","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":122,"pubplace":"Saragossa","publisher":"Sociedad de Filosof\u00eda Medieval","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["Averroes en el De principiis naturae de Juan de S\u00e9cheville"]}

El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tomás de Aquino al Corpus Aristotelicum, 1996
By: Alfonso García Marqués, M. Ballester
Title El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tomás de Aquino al Corpus Aristotelicum
Type Book Section
Language Spanish
Date 1996
Published in Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. El pensament antropològic medieval en els àmbits islàmic, hebreu i cristià. Vic-Girona 11–16 d'abril de 1993
Pages 100–111
Categories Natural Philosophy, Aquinas, Aristotle, Commentary
Author(s) Alfonso García Marqués , M. Ballester
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"681","_score":null,"_source":{"id":681,"authors_free":[{"id":835,"entry_id":681,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":822,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Alfonso Garc\u00eda Marqu\u00e9s","free_first_name":"Alfonso","free_last_name":"Garc\u00eda Marqu\u00e9s","norm_person":{"id":822,"first_name":"Alfonso","last_name":"Garc\u00eda Marqu\u00e9s","full_name":"Alfonso Garc\u00eda Marqu\u00e9s","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/151533393","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/68966116","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Alfonso Garc\u00eda Marqu\u00e9s"}},{"id":836,"entry_id":681,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":899,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"M. Ballester","free_first_name":"M.","free_last_name":"Ballester","norm_person":{"id":899,"first_name":"M.","last_name":"Ballester","full_name":"M. Ballester","short_ident":"MBal","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=M. Ballester"}}],"entry_title":"El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tom\u00e1s de Aquino al Corpus Aristotelicum","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tom\u00e1s de Aquino al Corpus Aristotelicum"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1996","language":"Spanish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":38,"category_name":"Natural Philosophy","link":"bib?categories[]=Natural Philosophy"},{"id":2,"category_name":"Aquinas","link":"bib?categories[]=Aquinas"},{"id":21,"category_name":"Aristotle","link":"bib?categories[]=Aristotle"},{"id":23,"category_name":"Commentary","link":"bib?categories[]=Commentary"}],"authors":[{"id":822,"full_name":"Alfonso Garc\u00eda Marqu\u00e9s","role":1},{"id":899,"full_name":"M. Ballester","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":681,"section_of":69,"pages":"100\u2013111","is_catalog":null,"book":{"id":69,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. El pensament antropol\u00f2gic medieval en els \u00e0mbits isl\u00e0mic, hebreu i cristi\u00e0. Vic-Girona 11\u201316 d'abril de 1993","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1996","edition_no":null,"free_date":"1996","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":69,"pubplace":"Vic","publisher":"Patronat d'Estudis Osonencs","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["El concepto de naturaleza en los comentarios de Averroes y Tom\u00e1s de Aquino al Corpus Aristotelicum"]}

  • PAGE 1 OF 1