L'influence des versions latines sur l'interprétation d'Averroès par Renan, 1985
By: Pierre Thillet
Title L'influence des versions latines sur l'interprétation d'Averroès par Renan
Type Book Section
Language French
Date 1985
Published in L'art des confins. Mélanges offerts à Maurice de Gandillac
Pages 627–642
Categories Modern Readings, Latin Averroism
Author(s) Pierre Thillet
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"645","_score":null,"_source":{"id":645,"authors_free":[{"id":798,"entry_id":645,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":874,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Pierre Thillet","free_first_name":"Pierre","free_last_name":"Thillet","norm_person":{"id":874,"first_name":"Pierre","last_name":"Thillet","full_name":"Pierre Thillet","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1144275539","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/29600158","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Pierre Thillet"}}],"entry_title":"L'influence des versions latines sur l'interpr\u00e9tation d'Averro\u00e8s par Renan","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"L'influence des versions latines sur l'interpr\u00e9tation d'Averro\u00e8s par Renan"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1985","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"},{"id":7,"category_name":"Latin Averroism","link":"bib?categories[]=Latin Averroism"}],"authors":[{"id":874,"full_name":"Pierre Thillet","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":645,"section_of":63,"pages":"627\u2013642","is_catalog":null,"book":{"id":63,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"L'art des confins. M\u00e9langes offerts \u00e0 Maurice de Gandillac","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1985","edition_no":null,"free_date":"1985","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":63,"pubplace":"Paris","publisher":"Presses Universitaires de France","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1985]}

ابن رشد فى تيار الفكر العربى, 1983
By: Zakī Naǧīb Maḥmūd
Title ابن رشد فى تيار الفكر العربى
Transcription Ibn Rušd fī tayyār al-fikr al-ʿarabī
Translation Averroes in the history of Arabic thought
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 177–197
Categories Modern Readings
Author(s) Zakī Naǧīb Maḥmūd
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1269","_score":null,"_source":{"id":1269,"authors_free":[{"id":1456,"entry_id":1269,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1222,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb Ma\u1e25m\u016bd","free_first_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb","free_last_name":"Ma\u1e25m\u016bd","norm_person":{"id":1222,"first_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb","last_name":"Ma\u1e25m\u016bd","full_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb Ma\u1e25m\u016bd","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118933485","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/98026682","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Zak\u012b Na\u01e7\u012bb Ma\u1e25m\u016bd"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0641\u0649 \u062a\u064a\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u0649","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d f\u012b tayy\u0101r al-fikr al-\u02bfarab\u012b","title_translation":"Averroes in the history of Arabic thought","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0641\u0649 \u062a\u064a\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u0649"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":1222,"full_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb Ma\u1e25m\u016bd","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1269,"section_of":118,"pages":"177\u2013197","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1983]}

القيم السائدة فى تفكير ابن رشد وأبعاده, 1983
By: al-Rabīʿ Maimūn
Title القيم السائدة فى تفكير ابن رشد وأبعاده
Transcription Al-qiyam al-sāʾida fī tafkīr Ibn Rušd wa-ʾabʿāduhā
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 303–325
Categories Modern Readings
Author(s) al-Rabīʿ Maimūn
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1270","_score":null,"_source":{"id":1270,"authors_free":[{"id":1457,"entry_id":1270,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1223,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"al-Rab\u012b\u02bf Maim\u016bn","free_first_name":"al-Rab\u012b\u02bf","free_last_name":"Maim\u016bn","norm_person":{"id":1223,"first_name":"al-Rab\u012b\u02bf","last_name":"al-Rab\u012b\u02bf","full_name":"al-Rab\u012b\u02bf","short_ident":"alRMai","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=al-Rab\u012b\u02bf"}}],"entry_title":"\u0627\u0644\u0642\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0626\u062f\u0629 \u0641\u0649 \u062a\u0641\u0643\u064a\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f\u0647","title_transcript":"Al-qiyam al-s\u0101\u02beida f\u012b tafk\u012br Ibn Ru\u0161d wa-\u02beab\u02bf\u0101duh\u0101","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0644\u0642\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0626\u062f\u0629 \u0641\u0649 \u062a\u0641\u0643\u064a\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f\u0647"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":1223,"full_name":"al-Rab\u012b\u02bf","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1270,"section_of":118,"pages":"303\u2013325","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1983]}

ابن رشد الفيلسوف المجدد, 1983
By: Fārūq al- ʿUmar
Title ابن رشد الفيلسوف المجدد
Transcription Ibn Rušd al-faylasūf al-muǧaddid
Translation Averroes the reformer-philosopher
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 1–17
Categories Modern Readings
Author(s) Fārūq al- ʿUmar
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1276","_score":null,"_source":{"id":1276,"authors_free":[{"id":1465,"entry_id":1276,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1228,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"F\u0101r\u016bq al- \u02bfUmar","free_first_name":"F\u0101r\u016bq al-","free_last_name":"\u02bfUmar","norm_person":{"id":1228,"first_name":"F\u0101r\u016bq al-","last_name":"\u02bfUmar","full_name":"F\u0101r\u016bq al- \u02bfUmar","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/10337762X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/39789384","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=F\u0101r\u016bq al- \u02bfUmar"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062f\u062f","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d al-faylas\u016bf al-mu\u01e7addid","title_translation":"Averroes the reformer-philosopher","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062f\u062f"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":1228,"full_name":"F\u0101r\u016bq al- \u02bfUmar","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1276,"section_of":118,"pages":"1\u201317","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1983]}

Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana, 1982
By: Jolanta Zielinska
Title Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana
Type Book Section
Language Polish
Date 1982
Published in Awicenna i sredniowieczna filozofia arabska
Pages 154–189
Categories Modern Readings
Author(s) Jolanta Zielinska
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"653","_score":null,"_source":{"id":653,"authors_free":[{"id":806,"entry_id":653,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":882,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jolanta Zielinska","free_first_name":"Jolanta","free_last_name":"Zielinska","norm_person":{"id":882,"first_name":"Jolanta","last_name":"Zielinska","full_name":"Jolanta Zielinska","short_ident":"JolZie","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jolanta Zielinska"}}],"entry_title":"Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1982","language":"Polish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":882,"full_name":"Jolanta Zielinska","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":653,"section_of":66,"pages":"154\u2013189","is_catalog":null,"book":{"id":66,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Awicenna i sredniowieczna filozofia arabska","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1982","edition_no":null,"free_date":"1982","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":66,"pubplace":"Warschau","publisher":"ATK","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":[1982]}

Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana, 1982
By: Jolanta Zielinska
Title Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana
Type Book Section
Language Polish
Date 1982
Published in Awicenna i sredniowieczna filozofia arabska
Pages 154–189
Categories Modern Readings
Author(s) Jolanta Zielinska
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"653","_score":null,"_source":{"id":653,"authors_free":[{"id":806,"entry_id":653,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":882,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Jolanta Zielinska","free_first_name":"Jolanta","free_last_name":"Zielinska","norm_person":{"id":882,"first_name":"Jolanta","last_name":"Zielinska","full_name":"Jolanta Zielinska","short_ident":"JolZie","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Jolanta Zielinska"}}],"entry_title":"Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1982","language":"Polish","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":882,"full_name":"Jolanta Zielinska","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":653,"section_of":66,"pages":"154\u2013189","is_catalog":null,"book":{"id":66,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Awicenna i sredniowieczna filozofia arabska","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1982","edition_no":null,"free_date":"1982","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":66,"pubplace":"Warschau","publisher":"ATK","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["Awerroes i Awerroizm w interpretacji Ernesta Renana"]}

L'influence des versions latines sur l'interprétation d'Averroès par Renan, 1985
By: Pierre Thillet
Title L'influence des versions latines sur l'interprétation d'Averroès par Renan
Type Book Section
Language French
Date 1985
Published in L'art des confins. Mélanges offerts à Maurice de Gandillac
Pages 627–642
Categories Modern Readings, Latin Averroism
Author(s) Pierre Thillet
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"645","_score":null,"_source":{"id":645,"authors_free":[{"id":798,"entry_id":645,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":874,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Pierre Thillet","free_first_name":"Pierre","free_last_name":"Thillet","norm_person":{"id":874,"first_name":"Pierre","last_name":"Thillet","full_name":"Pierre Thillet","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/1144275539","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/29600158","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Pierre Thillet"}}],"entry_title":"L'influence des versions latines sur l'interpr\u00e9tation d'Averro\u00e8s par Renan","title_transcript":null,"title_translation":null,"main_title":{"title":"L'influence des versions latines sur l'interpr\u00e9tation d'Averro\u00e8s par Renan"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1985","language":"French","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"},{"id":7,"category_name":"Latin Averroism","link":"bib?categories[]=Latin Averroism"}],"authors":[{"id":874,"full_name":"Pierre Thillet","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":645,"section_of":63,"pages":"627\u2013642","is_catalog":null,"book":{"id":63,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"L'art des confins. M\u00e9langes offerts \u00e0 Maurice de Gandillac","title_transcript":null,"title_translation":null,"short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1985","edition_no":null,"free_date":"1985","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":63,"pubplace":"Paris","publisher":"Presses Universitaires de France","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["L'influence des versions latines sur l'interpr\u00e9tation d'Averro\u00e8s par Renan"]}

ابن رشد الفيلسوف المجدد, 1983
By: Fārūq al- ʿUmar
Title ابن رشد الفيلسوف المجدد
Transcription Ibn Rušd al-faylasūf al-muǧaddid
Translation Averroes the reformer-philosopher
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 1–17
Categories Modern Readings
Author(s) Fārūq al- ʿUmar
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1276","_score":null,"_source":{"id":1276,"authors_free":[{"id":1465,"entry_id":1276,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1228,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"F\u0101r\u016bq al- \u02bfUmar","free_first_name":"F\u0101r\u016bq al-","free_last_name":"\u02bfUmar","norm_person":{"id":1228,"first_name":"F\u0101r\u016bq al-","last_name":"\u02bfUmar","full_name":"F\u0101r\u016bq al- \u02bfUmar","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/10337762X","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/39789384","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=F\u0101r\u016bq al- \u02bfUmar"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062f\u062f","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d al-faylas\u016bf al-mu\u01e7addid","title_translation":"Averroes the reformer-philosopher","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062f\u062f"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":1228,"full_name":"F\u0101r\u016bq al- \u02bfUmar","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1276,"section_of":118,"pages":"1\u201317","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0633\u0648\u0641 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062f\u062f"]}

ابن رشد فى تيار الفكر العربى, 1983
By: Zakī Naǧīb Maḥmūd
Title ابن رشد فى تيار الفكر العربى
Transcription Ibn Rušd fī tayyār al-fikr al-ʿarabī
Translation Averroes in the history of Arabic thought
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 177–197
Categories Modern Readings
Author(s) Zakī Naǧīb Maḥmūd
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1269","_score":null,"_source":{"id":1269,"authors_free":[{"id":1456,"entry_id":1269,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1222,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb Ma\u1e25m\u016bd","free_first_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb","free_last_name":"Ma\u1e25m\u016bd","norm_person":{"id":1222,"first_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb","last_name":"Ma\u1e25m\u016bd","full_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb Ma\u1e25m\u016bd","short_ident":"","is_classical_name":0,"dnb_url":"http:\/\/d-nb.info\/gnd\/118933485","viaf_url":"https:\/\/viaf.org\/viaf\/98026682","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=Zak\u012b Na\u01e7\u012bb Ma\u1e25m\u016bd"}}],"entry_title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0641\u0649 \u062a\u064a\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u0649","title_transcript":"Ibn Ru\u0161d f\u012b tayy\u0101r al-fikr al-\u02bfarab\u012b","title_translation":"Averroes in the history of Arabic thought","main_title":{"title":"\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0641\u0649 \u062a\u064a\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u0649"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":1222,"full_name":"Zak\u012b Na\u01e7\u012bb Ma\u1e25m\u016bd","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1269,"section_of":118,"pages":"177\u2013197","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["\u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0641\u0649 \u062a\u064a\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0641\u0643\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u0649"]}

القيم السائدة فى تفكير ابن رشد وأبعاده, 1983
By: al-Rabīʿ Maimūn
Title القيم السائدة فى تفكير ابن رشد وأبعاده
Transcription Al-qiyam al-sāʾida fī tafkīr Ibn Rušd wa-ʾabʿāduhā
Type Book Section
Language Arabic
Date 1983
Published in Muʾtamar Ibn Rušd. Al-ḏikrā al-miʾawīya al-ṯāmina li-wafātihī 3 ʾilā 8 Ḏū al-Ḥiǧǧa 1393 al-muwāfaq li-4–9 Nūfambir 1978
Pages 303–325
Categories Modern Readings
Author(s) al-Rabīʿ Maimūn
Publisher(s)
Translator(s)

{"_index":"bib","_type":"_doc","_id":"1270","_score":null,"_source":{"id":1270,"authors_free":[{"id":1457,"entry_id":1270,"agent_type":"person","is_normalised":1,"person_id":1223,"institution_id":null,"role":{"id":1,"role_name":"author"},"free_name":"al-Rab\u012b\u02bf Maim\u016bn","free_first_name":"al-Rab\u012b\u02bf","free_last_name":"Maim\u016bn","norm_person":{"id":1223,"first_name":"al-Rab\u012b\u02bf","last_name":"al-Rab\u012b\u02bf","full_name":"al-Rab\u012b\u02bf","short_ident":"alRMai","is_classical_name":0,"dnb_url":"","viaf_url":"","db_url":"","from_claudius":1,"link":"bib?authors[]=al-Rab\u012b\u02bf"}}],"entry_title":"\u0627\u0644\u0642\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0626\u062f\u0629 \u0641\u0649 \u062a\u0641\u0643\u064a\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f\u0647","title_transcript":"Al-qiyam al-s\u0101\u02beida f\u012b tafk\u012br Ibn Ru\u0161d wa-\u02beab\u02bf\u0101duh\u0101","title_translation":null,"main_title":{"title":"\u0627\u0644\u0642\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0626\u062f\u0629 \u0641\u0649 \u062a\u0641\u0643\u064a\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f\u0647"},"abstract":null,"btype":2,"date":"1983","language":"Arabic","online_url":null,"doi_url":null,"ti_url":null,"categories":[{"id":35,"category_name":"Modern Readings","link":"bib?categories[]=Modern Readings"}],"authors":[{"id":1223,"full_name":"al-Rab\u012b\u02bf","role":1}],"works":[],"republication_of":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"book":null,"booksection":{"id":1270,"section_of":118,"pages":"303\u2013325","is_catalog":null,"book":{"id":118,"bilderberg_idno":null,"dare_idno":null,"catalog_idno":null,"entry_type":"reference","type":4,"language":null,"title":"Mu\u02betamar Ibn Ru\u0161d. Al-\u1e0fikr\u0101 al-mi\u02beaw\u012bya al-\u1e6f\u0101mina li-waf\u0101tih\u012b 3 \u02beil\u0101 8 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393 al-muw\u0101faq li-4\u20139 N\u016bfambir 1978","title_transcript":null,"title_translation":"Congress on Averroes. In Commemoration the Eight Centennial of his Death 3\u20138 \u1e0e\u016b al-\u1e24i\u01e7\u01e7a 1393, 4\u20139 November 1978","short_title":null,"has_no_author":0,"volume":null,"date":"1983","edition_no":null,"free_date":"1983","abstract":null,"republication_of":null,"online_url":null,"online_resources":null,"translation_of":null,"new_edition_of":null,"is_catalog":0,"in_bibliography":0,"is_inactive":0,"notes":null,"ti_url":null,"doi_url":null,"book":{"id":118,"pubplace":"Algiers","publisher":"al-\u0160arikat al-Wa\u1e6dan\u012bya li-l-Na\u0161r wa-l-Tawz\u012b\u02bf","series":null,"volume":null,"edition_no":null,"valid_from":null,"valid_until":null}}},"article":null},"sort":["\u0627\u0644\u0642\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0626\u062f\u0629 \u0641\u0649 \u062a\u0641\u0643\u064a\u0631 \u0627\u0628\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0648\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f\u0647"]}

  • PAGE 1 OF 1